ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη: Απαγορεύεται η αποστολή των ακόλουθων προϊόντων: ναρκωτικά, ναρκωτικές ουσίες, φάρμακα, τσιγάρα, πούρα, πουράκια και οποιαδήποτε προϊόντα καπνού, αλκοολούχα ποτά, ζώα, οποιαδήποτε πολύτιμα αντικείμενα, ξένο συνάλλαγμα, πυροβόλα όπλα και πυρομαχικά, εμπορεύματα, για τα οποία απαιτείται και δεν καταρτίστηκε τελωνειακή διασάφηση, ουσίες και εμπορεύματα, που απαγορεύονται από τους νόμους κάθε χώρας, την οποία θα διαβαίνουν κατά τη μεταφορά τους, ανθρώπινα όργανα, εμπορεύματα αντικείμενο κλοπής, εμπορεύματα, τα αποτελούν αντικείμενο ιδιοποίησης, εμπορεύματα που αποκτήθηκαν με βία ή με άλλον εγκληματικό τρόπο, προϊόντα, τα οποία είναι επικίνδυνα για την ανθρώπινη ζωή και υγεία, καθώς επίσης οποιαδήποτε προϊόντα η κατοχή ή η χρήση των οποίων απαγορεύεται με βάση την Βουλγαρική ή την Ευρωπαϊκή νομοθεσία
Αγαθά ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟ
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟ
ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟ
ΤΣΙΓΑΡΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟ
ΠΟΥΡΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟ
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΠΝΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟ
ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟ
ΖΩΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟ
ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ, ΤΙΜΑΛΦΗ, ΧΡΥΣΟΣ ΚΤΛ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟ
ΧΡΗΜΑΤΑ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟ
Διεύθυνση

ul. Dunav 8-b,
r.s Horizont ,
Gotse Delchev,
Bulgaria

Επαφές

e-mail: office@azdostaviam.com
Τηλεφωνικό κέντρο: +359 (0) 878 193651
Τηλεφωνικό Λονδίνο 1: +44 (0) 7960 358883,
Τηλεφωνικό Λονδίνο 2: +44 (0) 7377 710834