Παρακολούθηση των αποστολών σας

Πρέπει να χρησιμοποιείτε τον αριθμό που θα λάβετε για την παρακολούθηση των αποστολών σας. Ένας ενδεικτικός κωδικός είναι: AWB-472304198. Απλά καταχωρήστε τον αριθμό παρακολούθησης για αναζήτηση της παραγγελίας σας.

Διεύθυνση

ul. Dunav 8-b,
r.s Horizont ,
Gotse Delchev,
Bulgaria

Επαφές

e-mail: office@azdostaviam.com
Τηλεφωνικό κέντρο: +359 (0) 878 193651
Τηλεφωνικό Λονδίνο 1: +44 (0) 7960 358883,
Τηλεφωνικό Λονδίνο 2: +44 (0) 7377 710834