Условия за ползване на сайта и Политика за конфиденциалност
Условия за ползване на сайтаОбщи условия и правила за ползване на услугите, предоставяни чрез информационната платформа azdostaviam.com
Общите условия на "RIVA-LOGISTICS UK LIMITED" и ,,Рива Логистик“ ООД – България са задължителни за всички потребители на САЙТА..
Всяко използване на този САЙТ означава, че Вие сте:
1. се запознали внимателно с общите условия за използването му
2. се съгласили да ги спазвате безусловно

Общите условия могат да бъдат променени едностранно от "RIVA-LOGISTICS UK LIMITED" и Рива Логистик ООД – България по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители. "RIVA-LOGISTICS UK LIMITED" и ,,Рива Логистик ООД имат право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствена преценка или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Възможно е те да имат ретроактивно действие по отношение на вече доставени и потвърдени поръчки. Във всеки един случай на промяна на общите условия "RIVA-LOGISTICS UK LIMITED" и ,,Рива Логистик“ ООД информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Сайта. В този смисъл, Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Сайта при всяко негово ползване. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или приложимостта на останалите разпоредби.

Настоящите Общи условия уреждат отношенията между: "RIVA-LOGISTICS UK LIMITED", VAT GB 272 7356 85, със седалище и адрес на управление: офис: NORFOLK HOUSE DRAKE AVENUE, STAINES-UPON-THAMES TW18 2AW/ ,,Рива Логистик“ ООД; ЕИК: 204600642 със седалище и адрес на управление, гр. Гоце Делчев, ул. ,,Дунав“ 8Б наричани на кратко Изпълнител и Всяко физическо лице, което използва услугите на Изпълнителя и приема неговите Общите условия, наричано на кратко Потребител.Права и задължения на Изпълнителя1. Изпълнителят извършва транспортиране на стоки и пратки от онлайн платформи/магазини от Англия до България.
2. Изпълнителят извършва транспортиране на стоки и пратки от онлайн магазини и от всички европейски сайтове, които доставят артикулите до адрес в Англия
3. Изпълнителят приема да предостави на Потребителя адреса на свой адрес в Англия само за стоки и артикули, които Потребителя е заплатил изцяло на продавача, от свое име и за своя сметка, без да е ползвал кредит, предоставен от сайта на съответния онлайн магазини/платформи.
4. При получаване на стоки и пратки в складовете на Изпълнителя в Англия Изпълнителят ги подготвя и изпраща с първия следващ курс към склада ни в България. Изпълнителят не задържа пратки в складовете си с цел, обединяване на повече пратки в различни курсове на даден Потребител.
5. Изпълнителят поддържа винаги актуална информация относно курсовете си от Англия, която е публикувана на електронната му страница (www.azdostaviam.com), като това включва дата на тръгване от съответния склад, дата на пристигане в централен склад на Изпълнителя в град Гоце Делчев и статуса на съответния курс.
6. При пристигане на камиона със пратките в склад Гоце Делчев, Изпълнителя сортира съответния курс, което отнема от 1 до 3 работни дни в зависимост от обема на курса.
7.След сортирането на съответния курс, Изпълнителя уведомява Потребителя чрез текстово съобщение на мобилния телефонен номер и e-mail, оставен за контакти, за пристигнали на негово име пратки.
7.1. това текстово съобщение съдържа информация относно държавата от която пристига и URL към личният профил.
7.2. информацията относно броя на получените пратки и дължимата към Изпълнителя сума, може да бъде прочетена в профила на Потребителя на електронната страница на Изпълнителя (www.azdostaviam.com);
8. Изпълнителят не поема отговорност относно освобождаване на стоки от митници и депа на куриери в Англия ;
9. Изпълнителят приема единствено стоки, които Потребителят е заплатил изцяло на продавача, без да e използвал за плащането кредит, предоставен от сайта на съответния онлайн магазини/платформа.
10.Изпълнителят си запазва правото да не приеме или върне стока, изпратена за Потребителя, ако съответната стока не е платена изцяло, без да e използван за плащането кредит, предоставен от съответния онлайн магазин /платформа, като Изпълнителят не носи отговорност по отношение на магазини и депа на куриери в Англия. Разходите по връщането на стоката към съответната онлайн магазин /платформа е изцяло за сметка на Потребителя.
11. Изпълнителят има право да използва подизпълнители за изпълнението на Услугите, предлагани в Сайта, без да е необходимо да уведомява или получи съгласието на Купувача за това.
12. Изпълнителят има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Потребител Поръчка, в случай, че установи, че същата не е изцяло заплатена, за което не следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й.
13. В случай на получаване на стока, закупена на кредит, в офис Изпълнителя, Изпълнителят ще предостави стоката на Потребителя само и единствено срещу доказателство за нейното плащане към онлайн магазина/продавача.
14.При получаване на стоката от офис на Изпълнителя в България, Изпълнителят, като Администратор на лични данни, има право да изисква от Потребителя документ за самоличност с цел да се увери, че не предоставя стоката на трето лице.
15.Изпълнителят не носи отговорност относно съдържанието на пратките, като модел, цвят, размер и особености. Изпълнителят не носи отговорност при неточно направена поръчка от страна на Потребителя към даден онлайн магазин.
16.Изпълнителят не носи отговорност относно съдържанието на онлайн магазините, описаните от тях артикули, оферти, както и за наличността на съответните артикули.
17.Изпълнителят не носи отговорност относно повреди, поради недобре опакован и необозначен със съответните знаци за свойства на самата пратка.
18.Изпълнителят не носи отговорност при получаване на счупена, повредена или различна от поръчаната стока. Ако стоката е с външни белези въобще не се приема в складовете ни във Англия се връща обратно на куриера/доставчика.
19.При загуба на пратка от страна на Изпълнителя, същият провежда разследване в срок от 30 работни дни и заплаща само сумата, заплатена към продавача чрез пейпал или банков превод, но само и единствено, ако клиента е доказал получаването на пратката в склад ни Англия чрез тракинг номер и подпис на наш служител.
20.Изпълнителят не носи отговорност по отношение на магазини и депа на куриери в Англия в случай, че :
20.1 Потребителят не е заплатил изцяло стоката, предоставена от съответната онлайн платформа/магазин;
20.2 използвал е за плащането кредит, предоставен от сайта на съответния онлайн магазини/платформа;
20.3 използвал е за плащането неистинска или открадната кредитна/дебитна карта.
21. Изпълнителят запазва правото си да задържа пратки, на които няма изписан получател и locker номер,както е описано в т.2 ал.3 и т.2.ал.4;
22. Всички НЕПОЛУЧЕНИ пратки от офисите на Изпълнителя ще бъдат съхранявани за период от 1 месец считано от датата на тяхното получаване в дадения офис. След изтичането на този срок Изпълнителят не носи отговорност и не дължи предаване на непотърсени пратки.Права, задължения и отговорности на Потребителя1. За да използва услугите на Изпълнителя, Потребителят се задължава да се регистрира на електронната страница на Изпълнителя (www.azdostaviam.com), след което Потребителят получава собствен профил и автоматично получава идентификационен номер,наричан на кратко locker номер;
2. С регистрацията си в електронната страница на Изпълнителя Потребителят потвърждава, че е запознат с Общите Условия и ги приема изцяло;
3. При попълване на заявката за доставка от Англия, Потребителят е длъжен да отбележи датата и начина на плащане на стоката, както и нейната стойност;
4. Потребителят заплаща артикулите на продавача, от свое име и за своя сметка, като за адрес на доставка вписва адреса на Изпълнителя или в Англия;
5. Потребителят се задължава за използва адреса на складовете на Изпълнителя в Англия, единствено и само с цел пазаруване от онлайн магазини на стоки и артикули, които са разрешени за покупка в Европейския съюз;
6. Потребителят се задължава да изпраща стоки, до складовете на Изпълнителя в Англия, които са предварително закупени и платени на 100% на продавача (онлайн магазин/платформата);
7. При попълване на данните за получател към съответния онлайн магазин или продавач, Потребителят е задължен да добави към името си и locker номера, който получава при регистрация на електронната страница на Изпълнителя (www.azdostaviam.com);
8. Когато Потребителят използва адреса на Изпълнителя в Англия, се задължава да запише като получател освен ИД номера, който получава при регистрация на електронната страница на Изпълнителя (www.azdostaviam.com), но и своето собствено име и фамилия:
8.1. - склад Англия – locker– вашето име и фамилия; 9. Потребителят е длъжен да поддържа актуална информация в своя профил (име, адрес за получаване, мобилен телефона, е-мейл адрес) на електронната страница на Изпълнителя (www.azdostaviam.com);
10.Ако Потребителя желае да получи или транспортира стока от Англия до България с по-голям обем, особеност или специфичност на стоката, моля да се обърне към Изпълнителя с индивидуално запитване;
11.Потребителят дължи заплащане на куриерски услуги, в случай, че е посочил за доставката грешен адрес, на който пратката е била изпратена;
12. При получаване на пратка Потребителят подписва приемо-предавателния протокол с който се съгласявате, че пратката е приета в своята цялост без нарушения по опаковката или липси;
13.При получаване на "пратка без име или locker номер" Потребителят е задължен да отвори и провери пратката за липси или дефекти причинени при транспорт. Ако бъдат установени такива е длъжен да уведоми служителя на момента в обекта на Изпълнителят;Цена за транспорт на пратки1. Цената за транспорт на стоки от Англия до България се изчислява по 1.20 паунда на килограм без ДДС.
1.1 Изпълнителя фиксира курс за 1 паунд = 2.30 лева
2. Минимално изчисление на стока/пратка е 1/един/ килограм
3. Цената, посочена по-горе е с ДДС и се заплаща в брой, като се калкулира с точност до 50 стотинки.
4. Потребителят заплаща цената на доставка при получаване на своите пратки
5. При получаване на повече от една пратка за един Потребител, Изпълнителя изчислява общото тегло на всички пратки
6. При получаване на стоки и пратки, извън офисите на Изпълнителя в България, Потребителя заплаща куриерската услуга, според тарифата на фирма „Еконт Експрес”
7. Потребителят може да получи своите пратки или в избрания от него офис на Изпълнителя в България, или на посочен от него адрес чрез куриерска фирма „Еконт Експрес”
7.1 Офисите и депата на Изпълнителя в България са следните:
7.1.1 град Гоце Делчев, бул. ,,Гоце Делчев – Продължение“ №102
7.2.2 Всяка пратка следва да бъде опакована, Препоръчително в кашон
8. * Всички стоки/пратки от Англия за България и обратно се палетизират, не добре опакованата стока може да бъде повредена при транспорта


Асистирано пазаруване1. Потребителя предоставя линкове с точните характеристики на избраните артикули (цветове, размери или други), за да се калкулира крайната цена;
2. Поръчка се изпълнява при предварително внесен 50% аванс от изчислената крайната цена(аванс се внася в брой в офисите ни). Останалите 50% се заплащат при получаване на пратката;
3. Срока за доставка от Англия - 2~3 седмици, Китай и Америка – 4~6 седмици;
4. Стоки втора употреба не се връщат!
5. Връщат се само нови артикули според сроковете и условията на продавача, от когото са закупени;
6. Потребителя е длъжен да заяви веднага след получаване на стоката, че желае същата да бъде върната, като посочи пред служителя причините за това или веднага да се свърже с Изпълнителя след получаване на стоката чрез "Еконт Експрес";
7. Поръчките се връщат за сметка на клиента, като не се възстановяват начислените 10% комисионна и придружаващите ги транспортни разходи до и в България в случаите, когато артикулът отговаря на описанието на продавача, но клиента не е уцелил размера си, не харесва цвета, характеристиката, качеството на стоката или друга лична причина. Остатъкът от сумата за възстановяване се изплаща към клиента след като артикулът е получен от продавача и същия е възстановил сумата по сметката на "RIVA-LOGISTICS UK LIMITED” или ,,Рива Логистик“ ООД;
8. При получаване на дефектна неработеща стока и желанието от клиента да я замени или върне, връщането е за сметка на "RIVA-LOGISTICS UK LIMITED”, като не се възстановява цената за доставка до България и 10% комисионна;
9. Връщат се само и единственно нови стоки в търговски вид, с оригинална опаковка , непремахнати етикети, неупотребявани от клиента.
10. Всички преводи, които се извършват по банков път към продавача, трябва да бъдат предварително заплатени към нас на 100% + комисионата от 10%. В случай на непристигане на стоката "RIVA-LOGISTICS UK LIMITED” и ,,Рива Логистик“ ООД не носят отговорност и не възстановяват сумата и комисионната заплатена предварително от клиента. Банковите преводи не са защитен метод на плащане, тоест нямаме гаранция, че парите, платени за стоката, ще ни бъдат възстановени в случай на непристигането й. Затова такъв вид поръчки са изцяло на риск на клиента. Максималната стойност на банков трансфер която можем да изпълним е ограничена до 300€.


Пратки без име или ID номер1. Всяка пратка, получена без име на получател или locker номер, се записва в секция „Пратки без име или locker номер ”;
2. Всички „Пратки без име или locker номер”, получени в складовете на Изпълнителя в Англия, се транспортират до офиса на Изпълнителя в град Гоце Делчев;
3. Получените „Пратки без име или locker номер” в склад Гоце Делчев се разопаковат, снимат и се публикуват в секция „Пратки без име или locker номер” на електронната страница на Изпълнителя;
4. Ако Потребителят разпознае своята пратка в секция „Пратки без име или locker номер”, трябва да предостави на Изпълнителя детайлна информация за стоката: линк на закупения артикул, номер на поръката, номер на артикулите, номер на пратката/тракинг номер/’, както и доказателство за плащането на стоката към продавата/онлайн магазина/;
5. Изпълнителят проверява подадената му от Потребителя детайлна информация и след като се увери в истинността й, пратката ще бъде доставена на Изпълнителя, според посочения от него начин в личния си профил на електронната страница на Изпълнителя (www.azdostaviam.com);
6. При сгрешен от страна на продавача или клиента locker номер, Изпълнителя не носи отговорност за изгубени или погрешно предадени на други клиенти пратки;
7. На всяка разпозната пратки се начислява доставка минимум 1кг. независимо от номера на транспортния курс в който е пътувала;
8. Всички НЕРАЗПОЗНАТИ пратки „без име или locker номер” ще бъдат съхранявани от Изпълнителя за период от 1 месец считано от датата на тяхното публикуване в сайта (www.azdostaviam.com). След изтичането на този срок Изпълнителят не носи отговорност и не дължи предаване на непотърсени пратки;Забранени стоки за транспортиране1. На Потребителя се забранява да използва услугите на Изпълнителя за превозване на всякакви стоки и материали, чието транспортиране е забранено от някакъв закон, клауза, норма или правила на държава, през която пътува пратката;
2. На Потребителя се забранява да използва услугите на Изпълнителя за превозване на вещества и предмети, описани в чл. 90 от Закона за пощенски услуги:
2.1. Наркотични, упойващи, психотропни, силно действащи и отровни вещества;
2.2. Оръжие, взривни, запалителни или други опасни вещества или предмети;
2.3. Неприлични или противоречащи на нравствените норми предмети;
2.4. Предмети и вещества, които поради своето естество или опаковка представляват опасност за живота или здравето на служители на Изпълнителя или на други лица, или могат да замърсят или да повредят други пратки и съоръжения;
2.5. Религиозни материали на забранени или нерегистрирани в страната секти и организации;
2.6. Движими паметници на културата, за които няма издадено разрешение или сертификат.
2.7. Монети, банкноти, парични знаци, чекове за пътуване, предмети, представляващи ценност за подателя, платина, злато, сребро, обработени или необработени камъни и други ценни предмети;
2.8. Всякакъв вид хранителни продукти и лекарства
3. Изпълнителят не носи отговорност ако Потребителя не спази забраната за гореописаните в т.2 артикули и транспортира такива стоки. В този случай отговорност носи единствено и само Потребителя!Допълнителни споразумения


1. Настоящите Общи условия са приети на .07.2017г.с Решение на едноличния собственик на капитала на дружеството и се оповестяват публично чрез интернет страницата на Изпълнителя (www.azdostaviam.com);
2. Всички спорове, възникнали от тези Общи условия, както и тяхното тълкуване и изпълнение, ще бъдат разрешавани от арбитражен съд по избор на ИзпълнителяПолитика за конфиденциалностВъведение


На 25 май 2018 година за всички страни-членки на ЕС влиза в сила Общия регламент за защитата и сигурността на личните данни (General Data Protection Regulation - "GDPR"). Той се прилага пряко и в България както всеки национален закон и обхваща правата и задълженията на администраторите, обработващите и субектите на лични данни; някои от детайлите се уреждат допълнително и от българския Закон за защита на личните данни. Всички посетители на нашия уебсайт са субекти на лични данни и имат различни права в тази връзка. Тази политика има за цел да разкаже повече за принципите на защита и личните данни на посетителите на сайта ни, за нашите задължения като администратор на лични данни и за мерките, които сме предприели, за да не допуснем данните ви да бъдат използвани без да знаете от кого и с какви цели или без да имате възможност да възразите или да оттеглите съгласието си относно тяхната обработка. Политиката няма да остане една и съща през цялото време, докато съществува уебсайта ни; тъй като дигитализацията напредва и регулацията на отношенията, свързани с обработката на лични данни, се развива, ние ще се стремим да подобряваме и съобразяваме постоянно нашите практики с това развитие, което на свой ред ще намери отражение в политиката. Намерението ни е да публикуваме кратко съобщение в секцията "новини" на www.econt.com с най-важните акценти всеки път, когато направим промяна на политиката за защита, поверителност и неприкосновеност на личните данни ("Политиката" или "тази политика").
Тази политика е одобрена от управителя на "Рива Логистик (Аз Доставям!)” на 23.05.2018 година и обхваща всички дейности, свързани с обработката на лични данни в рамките на дигиталните активи – собственост на Аз Доставям.

Някои понятия от значение за по-доброто разбиране на тази политика - обяснени


"Лични данни" – това е всяка информация, която се отнася до вас – посетителя/ползвателя на нашия уебсайт която самостоятелно или в съчетание с друга информация може да ни помогне да установим вашата самоличност или да свържем вашето потребителско поведение с точно определно устройство, от което достъпвате уебсайта ни, например.

"Субект на личните данни" – това сте вие, посетителят на нашия сайт. Написаното в тази политика се отнася само за хора, физически лица, освен, ако изрично не е указано нещо различно.

"Обработване на лични данни" – това е всяко действие, което извършваме или можем да извършим с вашите лични данни, включително, но не само, тяхното събиране, анализ или унищожаване.

"Администратор на лични данни" – по отношение на нашия уебсайттова сме ние, “Аз Доставям!”. Ние определяме целта на обработката на вашите данни, на едно от предвидените в закона основания за това; в основни линии, ние определяме и средствата, с които се извършва тази обработка – например, техническата инфраструктура и приложения, с които се осъществява обработката. Задълженията по отношение на сигурността и защитата на вашите лични данни възникват за нас.

"Обработващ лични данни" – това е трето лице, което обработва ваши лични данни по наше възлагане, при което “Аз Доставям!”стриктно е определил целта на обработката, средствата, с която се случва тя и е проверил дали лицето отговаря на изискванията на GDPR. Такъв обработващ може да бъде например агенция, която отговаря за маркетингова кампания на “Аз Доставям!” в социална мрежа и създава доклади за нейната успеваемост.

GDPR въвежда или затвърждава съществени правни механизми в полза на субектите на данни. По-долу сме посочили някои от тях, които имат отношение към обработката на лични данни по повод използването на дигитални активи.

"Дигитални активи" – уебсайта www.azdostaviam.com

"Потребителска сесия" – Времето между оторизацията на потребителя и момента на неговото излизане или изтичане поради неактивност на същия. През това време системата на “Аз Доставям!” разпознава еднозначно клиента.

Цел на политиката

.

“Аз Доставям!”е призван да защити неприкосновеността и да гарантира сигурността на личните данни на посетителите и потребителите на своите дигитални активи. Когато посетите нашия уебсайт, уеб сървърите на трети лица, които сме допуснали на нашия сайт (например Google), временно ще запазят данните за свързаността на вашето устройство с нашия уебсайт, както и посетените от вас страници на сайта ни, идентификационни данни за вида на вашия браузер и операционна система, както и за уебсайта, от който сте бил препратен към www.azdostaviam.com. Ние не събираме и не обработваме други лични данни за вас - например вашето име, адрес, телефонен номер или E-mail адрес, освен ако не ги предоставите във връзка с ваше конкретно информационно искане, при попълване на регистрационна форма за дадена услуга или с оглед създаване на профил в нашият уеб сайт. В допълнение, www.azdostaviam.com изискват регистрация и парола за достъп с цел по-лесна идентификация и защита на вашите лични данни.

За какво ползва "Аз Доставям!" вашите лични данни


Предоставяне на поискани от вас услуги

Почти всички лични данни, които попълвате в регистрационните форми или вашия профил са необходими, за да отговорим на ваша нужда или поискана от вас услуга, която “Аз Доставям” предоставя. За да предоставяме качествено услугите си онлайн и офлайн, ние се нуждаем от ваши идентификационни данни, като техният обхват варира в зависимост от вида на исканата услуга и приложимите към нея законови изисквания.

В много случаи вие ползвате изготвените от нас регистрационни форми, за да зададете уточняващ въпрос във връзка с предоставите услуги, да изразите недоволство или удовлетвореност, да подадете жалба, оплакване или рекламация

Маркетингова дейност

Личните данни, предоставяни от вас за целите на създаване на профил и ползване на услугите на "Аз Доставям", например, както и в други регистрационни форми може да бъде използвана, за да ви информираме за нови услуги, предоставяни от “Аз Доставям” , налични отстъпки на съществуващи услуги или някои улеснения в обслужването, които сме създали за вас. Изпращаните от нас съобщения ще бъдат съобразени с приложимото българско и ЕС законодателство. Вие можете да възразите по лесен и удобен начин на това използване и ние ще го прекратим незабавно; информацията как да оттеглите веднъж дадено съгласие или да възразите при получаване на нежелано маркетингово съобщение ще бъде поставена винаги на видно място в съобщението. Повече по този въпрос можете да намерите в следващата секция.

Анализ на посещаемостта и проследяване на потребителското поведение на уебсайта чрез кодове от домейни на трети страни


Google Analytics, Google Adwords, Google Tag Manager

Ние използваме възможностите, предоставени ни от кодовете на Google, за да измерваме посещаемостта на сайта ни като брой и честота на посещенията. Ние не използваме тези възможности, за да събираме лични данни или индивидуални IP адреси; данните достигат до нас в обобщен вид и анонимизирани със статистическа цел и подобряване на посетителското изживяване на нашия уебсайт.

Въпреки това, събраните по този начин данни са достъпни за Google и според техните политики и условия могат да бъдат комбинирани с други данни, които Google вече има относно вашата самоличност или вашето устройство, поведението ви в дигитална среда, предпочитанията ви при търсене. Комбинираните от Google лични данни, включително събраните чрез дигиталните активи на “Аз Доставям!”, могат да се използват от търсачката за различни цели, описани по-подробно в Политиката й за неприкосновеност и защита на личните данни, включително за поведенческа реклама. По тази причина, данни към Google Analytics ще бъдат подавани само с вашето предварително съгласие, което може впоследствие да бъде оттеглено по всяко време. Повече за бисквитките, закачени от Google през нашия сайт може да откриете на адрес: https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies.

Информация за това кои трети лица и с каква цел могат да получат достъп до вашите лични данни, събрани по повод посещението/ползването на наш дигитален активЕкип разработчици на дигитални активи на “Аз Доставям”, Агенции за проучвания, Маркетингови агенции


Права на субекта на личните данни1. Право на информация:
Вие имате право да получите информация за важни характеристики на обработката на вашите лични данни, включително, но не само за нейната цел, срок и основание, за получателите и категориите получатели на лични данни и други. В зависимост от начина на първоначално събиране на информация, ние ще показваме най-важното в тази връзка по подходящ и лесно видим начин всеки път.

2. Право на достъп:

Вие имате право да достъпите личните си данни, събирани пряко от “Аз Доставям” в уеб по всяко време чрез логване в своя профил.

Повече относно данните, събирани от трети страни чрез бисквитки, поставени на нашия уебсайт, можете да получите информация от съответните им политики за управление на поверителността и защита на личните данни:

https://www.facebook.com/policy

https://policies.google.com/privacy

3. Право на преносимост:

Ние сме длъжни да ви предоставим всички обработвани от нас лични данни, предоставени ни, за да осъществим услуга по ваше искане или събрани от вас с ваше съгласие, при поискване, в машинно четим формат. Искането следва да се отправи чрез онлайн запитване на (office@azdostaviam.com): искане за преносимост и ние следва да го изпълним в срок до 15 работни дни от получаването му по канал за електронна комуникация, посочен от вас. При изразено желание от ваша страна можем да препратим файла на друг доставчик на куриерски/пощенски услуги/услуги за пощенски парични преводи. В случай, че исканията към нас от един и същ субект на данни се отправят повече от 2 пъти годишно, то ние бихме могли да съберем такса за тази услуга в размер на

4. Право на коригиране

Имате право да поискате от нас да коригираме погрешно записани или съхранявани лични данни за вас чрез емайл (office@azdostaviam.com) и ние следва да го направим в срок до 5 работни дни от получаване на вашето искане.

5. Право да поискате ограничаване на обработването на вашите лични данни

Имате право да поискате да преустановим временно обработването на ваши лични данни (без да ги изтриваме) в случай на отправено от вас възражение за конкретна тяхна обработка или при предявени от ваша страна съдебни претенции или жалба в Комисия за защита на личните данни. Искането се отправя чрез емайл на (office@azdostaviam.com).

6. Оттегляне на вашето съгласие

В случаите, когато ние сме поискали вашето съгласие за дадена обработка на личните ви данни, вие винаги можете да го оттеглите. Ако не сте сигурни на какво основание обработваме ваши лични данни, винаги можете да ни попитате това, както и за точния начин, по който сте дали съгласието си – запитването става чрез онлайн формата на нашия сайт. Ние ще ви отговорим в рамките на 7 работни дни. Ние поддържаме актуална база на съгласията за обработка на лични данни, с която можем да направим справка по всяко време. Оттеглянето на съгласието става по същия начин, по който сте го дали и ние ще ви предоставим информация – линк или мейл, където можете да направите това лесно и удобно в отговора на вашето запитване.

7. Право на жалба до Комисия по защита на личните данни

Винаги щом счетете, че вашите права по GDPR са нарушени, можете да отправите жалба до Комисия по защита на личните данни. Все пак, би могло да бъде много конструктивно, ако преди това се обърнете към нашето длъжностно лице по защита на личните данни на office@azdostaviam.com за да обсъдим възникналия въпрос. Ние се задълажаваме да ви върнем отговор в срок до 5 работни дни от получаването на оплакването или въпроса ви.

Адрес

ул. Дунав 8-Б,
ж.к. Хоризонт ,
гр.Гоце Делчев,
България

Контакти

И-мейл: office@azdostaviam.com
Телефон централен офис: +359 (0) 878 193651
Телефон Лондон 1: +44 (0) 7960 358883,
Телефон Лондон 2: +44 (0) 7377 710834